הצורך בבלנית בזמן הטבילה בלבד

מתפקידה של האישה המלווה את הטובלת . הט " ז ( יורה דעה קצט , ס " ק ד ) כותב את הדברים הללו במפורש : דוקא בטבילה אמרו שתעמוד עליה אשה אחרת ולא בחפיפה ועיון . [ ... ] ודבר פשוט שאם היא מעיינת ובודקת עצמה בשעת החפיפה דיה בכך ואין צריך בדיקה מיוחדת דוקא . יש לחזור ולומר ברורות : זהו לא תפקידה של הבלנית לשאול את הטובלת שום שאלה . תפקידה היחיד הוא לוודא את כשרות הטבילה , ואולי אף להשגיח על הטובלת כשהיא נכנסת למים העמוקים . כל היתר נתון לאחריותה הבלעדית של הטובלת ואינו מעניינו של איש זולתה . עם זאת , לפעמים הטובלת עצמה רוצה את תמיכתה ועזרתה של הבלנית , כדי לוודא שאכן עשתה הכול כראוי . במצב כזה הטובלת פונה לבלנית ומבקשת את עזרתה . כדאי גם לשים לב לזהותה של הבלנית . השולחן ערוך מתאר אותה כ "יהודית גדולה " מעל גיל בת מצווה . אין היא צריכה להיות בעלת מקצוע מוסמכת , אלא פשוט אישה בת דעת היכולה לתמוך בחברתה הטובלת . כלומר , כל אישה יכולה לשמש בלנית — גם חברה , אחות או אמא , לפי רצון הטובלת . בתשובה מפורסמת הרב יחזקאל לנדא דן בזוג שגר בכפר בין הגויים ואין שום יהודים בסביבתם . במצב זה הוא פוסק שהאיש י...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר