טז. הדגה של ים כנרת

הלבנון הוא הקטן והנפוץ בדגי הכנרת . אורכו הםכסימלי 22 ס " מ ומשקלו 100 גרם . רוב הלבנונים ניצודים באורך 14 - 12 ס " מ ובמשקל 35 י 25 גרם . נ ' רסים באורך -18 15 ס " מ שכיחים למדי . צבעו של הלבנון כספי מבריק , גופו מוארך ופתוס בצדדיו וקשקשיו קטנים . הלבנון נמנה על משפחת הקרפיוניים , אך אין הוא דג קרקע כמוהם , אלא דג של מים עליונים הניזון בפלקנטרן חי . על אף זעיררתו רב ערכו הכלכלי , ולו חלק מכריע בשלי הדגים בכנרת . בשנות המנדט האחרונות , כששליל הימה היה 450 - 400 טון היה חלקפ של הלבנונים 250 - 200 טון . ומאז שנות ה ' 1 , 000 - 60 טון מתור שלל כללי של 2 , 000 - 1 , 500 טון מימים קדומים משמשים הלבנונים בעיקר לתעשיה . שמרתיו שמו העממי הנפוץ של הלבנון הוא סרדין הכנרת או סרדין טבריה שניתן לו בגלל דמיונו החיצוני לסרדין של הים הגדול , אף כי אין כל קרבה סיסטמטית בין השנים , במשך 70 שנה נקרא הלבנון בטעות בשם המדעי . Alburnus sellal הטעות נפלה בשנת , 1883 כשהחוקר הצרפתי לורטה זיהה לראשונה את הדג מן הכנרת עם דג המגוי בארררנטרס . החוקרים שבאר אחריו סמכו על הגדרתו וחזרו על טעותי , מתרגום השם . המוטע...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל

הוצאת קיבוץ עין גב