לוח השמות והתאריכים

אברהם נוברשטרן הפרטים המובאים כאן נועדו להרחיב ולהבהיר את המידע בנוגע לאירועים , אישים ומוסדות מרכזיים , בניסוח מצומצם שאינו חוזר על מה שמובא בספר . ברוב המקרים לא נכלל כאן מידע על דמויות שאמורות להיות מוכרות לקורא העברי ; לעומת זה , פרטים ניתנים על מקומם של האישים השונים בחייו וביצירתו של אברהם סוצקבר . בנוגע לשיריו מתקופת הגטו שפורסמו עד 1963 הפניות ניתנות למהדורת שיריו המקובצים שפורסמה לקראת יובלו : פאעטישע ווערק , א , תל אביב . 1963 שירים אלה נדפסו מחדש בקובץ של יצירתו הספרותית של סוצקבר על נושא השואה : לידער פון ים המוות , תל אביב . 1968 לאחר מכן פרסם המשורר שירים נוספים משנות השואה וגם נוסחים שונים של שירים שכבר ראו אור , בעיקר בקובץ די ערשטע נאכט אין געטא , תל אביב . 1979 ההפניות הביבליוגרפיות ניתנות בעיקר בנוגע לאנשים הקשורים בגטו וילנה ; ברוב המקרים מדובר בציון המקור המקיף או העדכני ביותר , בכוונה להרחיב את המידע דווקא על דמויות ידועות פחות . בערכים אין הפניות למקורות המקובלים ביותר ששימשו יסוד לעבודה הזאת , אלה הכלליים ( מלבד לקסיקון התאטרון של ז ' זילברצווייג ) ואלה הייחודיי...  אל הספר
עם עובד