אברהם סוצקבר על חורבות חצר בית הכנסת המרכזי בווילנה