ארגון הפרטיזנים

הכרוז הראשון אחרי הטבח של " האישורים הצהובים " נפגשו שלושת פעילי המפלגה הקומוניסטית — איציק ויטנברג , ב ֵ ר ְ ל ש ֵ ר ֶ ש ְ נ ִ י ֶ בסקי , ח ְ י ֵ נ ֶ ה בו ֹ רו ֹ בסקי — והחליטו להקים בגטו ארגון התנגדות . בפגישה זו הונח היסוד לארגון הקומוניסטי בגטו . בוועד האזורי שהוקם לאחר זמן מה בגטו היו ברל ש ֵ ר ֶ ש ְ ני ֶ בסקי ( המזכיר ) , רוזה שרשניבסקי , חינה בורובסקי , סוניה מדייסקר , שיינה לונסקי ויאנקל קפלן . לאחר שברל שרשניבסקי עזב אל היערות , היה קפלן למזכיר . ועד המפלגה הקומוניסטית בגטו יצר קשר עם נציגים של ארגונים אחרים , שגם תמכו במאבק פעיל . הנה הכרוז הראשון של ארגון הפרטיזנים המאוחד ( פפ " א ) : אל נלך כצאן לטבח ! נוער יהודי , אל תיתן אמון באלה המוליכים אותך שולל . משמונים אלף היהודים שבירושלים דליטא שרדו רק עשרים אלף . לעינינו גזלו מאתנו את הורינו , את אחינו ואת אחיותינו . היכן הם מאות הגברים שנחטפו לעבודה בידי ה " חוטפים " הליטאים ? היכן הן הנשים הערומות והילדים שנלקחו מאתנו בליל האימים של הפרובוקציה ? היכן הם היהודים שנלקחו ביום הכיפורים ? היכן אחינו מהגטו השני ? מאלה שהוצאו דרך שער...  אל הספר
עם עובד