אברהם סוצקבר והילד שמואל (זלמן) בק (צילום לאחר המלחמה)