כרזה לקראת “הערב הספרותי־מוזיקלי" שהתקיים ב־6 במרץ ;1943 אברהם סוצקבר נמנה עם המשתתפים ,Evgenija Biber, Rocha Kostanian and Judith Rozina (ed.), Vilna Ghetto Posters muziejus, Vilnius 2005 ųValstybinis Vilniaus Gaono zyd