אברהם סוצקבר עם מצילתו יאנובה ברטושביץ' בפתח המחבוא (צילום לאחר המלחמה)