מימין לשמאל: אברהם סוצקבר, פריידקה סוצקבר, אליה פילניק, שמרקה קצ'רגינסקי (צולם בגטו וילנה)