מימין לשמאל: אברהם סוצקבר, רחל פופקו־קרינסקי, שמרקה קצ'רגינסקי (צולם בגטו וילנה)