פורטרט של אברהם סוצקבר. מעשה ידיו של יאנקל אדלר בפתח ספרו לידער (ורשה 1937)