גטו וילנה

אברהם סוצקבר | אברהם סוצקבר גטו וילנה אברהם סוצקבר גטו וילנה הוצאת עם עובד אברהם סוצקעווער ווילנער געטא תרגמה מיידיש : ויקי שיפריס מבוא : אברהם נוברשטרן וג ' סטין קאמי עריכה והערות : אברהם נוברשטרן Translated yb Vicky Shifriss Introduction : Justin Cammy dan Avraham Novershtern Edited yb Avraham Novershtern תודה מיוחדת להדס קלדרון ולמשפחת סוצקבר הספר ראה אור בתמיכת מפעל הפיס  אל הספר
עם עובד