3.238 מהו "מעשה שנעשה בדרכי תרמית" או: מהי מניפולציה בניירות ערך?

מקובל לכנות השפעה פסולה על שערו של נייר ערך בשם " מניפולציה " . משמעותה היא תכנון תככני שנובע משאיפה להשפיע על נייר ערך באופן יזום ובלתי – הגון , תוך ניצול עמדת כוח של המניפולטור . השפעות מניפולטיביות על שערי ניירות ערך מסכנות את פעולתו התקינה של שוק ההון , מאחר שהן פוגעות בכללי המשחק התקינים ובציפיות של ציבור המשקיעים . הן מאיימות על אמון הציבור , שכספיו מושקעים בבורסה , אם במישרין ואם באמצעות מתווכים פיננסיים בשוק ההון . אמון זה הוא למעשה אבן היסוד לפעילותו התקינה של השוק . שימוש באמצעים מניפולטיביים במסחר נאסר במפורש בחקיקה האמריקאית , שהתקבלה לאחר המשבר הכלכלי של שנת 1929 . המניפולציה מבוססת על מצג שווא . משמעותה של השפעה פסולה על תנודות השער של נייר ערך היא , ששער נייר הערך " התנהג " אחרת מהדרך שהיה " מתנהג " בה אלמלא נעשתה הפעולה הפסולה . מה הן צורותיה ? צורה אחת להשפעה כזו היא באמצעות הפצת מידע כוזב בקרב משקיעים , במטרה לגרום להם לקנות או למכור ניירות ערך . צורה שנייה של מניפולציה היא השתתפות " רגילה " לכאורה במסגרת שנועדה להשפיע השפעה פסולה על המסחר . וכך , בעוד שכלפי חוץ נחזות...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה