3.208 הבורסה לניירות ערך

המסחר בניירות ערך מתבצע על פי חוק ניירות ערך , תשכ " ח – 1968 החל מ – , 1 . 7 . 69 אולם הוא החל עוד בתקופה שקדמה לקום המדינה . בשנת 9351 הוקמה בארץ " המסלקה לניירות ערך בתל – אביב " על ידי הבנקים הגדולים , והיא נקראה " לשכת החליפין לניירות ערך בתל – אביב " . פעילותה הייתה במשרדי בנק אנגלו – פלסטיין , שלימים הפך לבנק לאומי . הבורסה לניירות ערך בתל – אביב נוסדה בתל – אביב בשנת , 1953 במטרה לשמש אכסניה לסחר בניירות ערך . היא חברה מוגבלת בערבות שהוקמה עוד מכוחה של פקודת החברות , . 1929 מסמכי ההתאגדות שלה כללו תזכיר שמייחד את מטרותיה לניהול מסחר בניירות ערך , ותקנון אשר מבטיח כי רווחיה ישמשו למטרותיה ולא יחולקו בין חבריה . בתקנונה נקבעו כללים לניהול תקין והוגן , והוא אושר על ידי שר האוצר אחרי התייעצות עם הרשות לניירות ערך ועל ידי ועדת הכספים של הכנסת . חוק ניירות ערך קובע , כי אין לפתוח ולנהל בורסה לניירות ערך אלא ברשיון מאת שר האוצר , ורשיון כזה . 444 החוק משתמש במונח " הממונה על שוק ההון " , אך השימוש הרווח הוא במונח " מפקח " , וכך נשתמש בו כאן . . 445 שהוקם מכוח חוק בנק ישראל , תשי " ד –...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה