2.84 מערכת היחסים בין החברה לבין הצד השלישי

פעולה של יזם למען חברה יכולה לחולל מספר תוצאות במערכת הקשרים שבין החברה לבין הצד שעמו נעשתה הפעולה . תוצאה אחת היא , שהחברה תאשרר את הפעולה בדיעבד . האישור יכול להתרחש הן במצב שהצד השלישי ידע כי הפעולה או העסקה . 259 א ' ברק חוק השליחות ) תשנ " ו , כרך א ' ( . 879 . 260 שם , . 874 שלה הוא שותף נעשית בשמה של חברה בייסוד , והן במצב שהצד השלישי לא היה מודע לכך . בכל מקרה , המחוקק בוחר לסלול לחברה מספר רב של מסלולים , ולא להעמיס עליה נטל של התחייבויות שלא הייתה יכולה לשקול מאחר שלא הייתה קיימת . אם החליטה החברה לאשרר את הפעולה , באמצעות האורגן המוסמך לכך , החוק קובע את תוצאתו של האישור בדיעבד , שכמוהו כהרשאה מלכתחילה ) סעיף 12 ) ב (( . זוהי אותה תוצאה שמכתיב חוק השליחות , והיא התוצאה היעילה ביותר המשרתת את ציפיותיהם של כל הצדדים לקשר : גם החברה גם היזם וגם הצד השלישי מצפים ליצירת קשר ישיר בין החברה לבין הצד השלישי וליציאתו של היזם מן התמונה . עם זאת , נפקותו של האישור בדיעבד של החברה מוגבלת . אם אישרה החברה את הפעולה , אין היזם חייב או זכאי עוד בגינה ) סעיף 13 ) ב (( . ראשית , האישור בדיעב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה