2.74 יזמות – תהליך הדרגתי

תהליך הקמתה של חברה כרוך בביצוע שורה של פעולות כלכליות ומשפטיות שמטרתן היא עיצובו של תאגיד עצמאי . פעולות אלו נעשות על ידי יזמים אשר שואפים להוציא אל הפועל את רעיון ייסודה של חברה . ראשיתה של היזמות היא בהגיית רעיון הקמת החברה , וסיומה בייסודה של החברה . היו שאיפיינו את פעולות הייזום בשלושה שלבים : גילוי ההזדמנות העסקית , חקירה באשר לכדאיות הכלכלית של העסק , ואיסוף ההון והצוות הדרושים להקמת העסק ולרישום החברה . אכן , כל התהליך בין שתי נקודות זמן אלו מורכב מהתרחשויות מכוונות שמבצעים היזמים , כמו לדוגמה גיוס משאבים להקמתה של החברה או התקשרויות מחייבות בשמה של החברה שתקום . מוסד הייזום פרח במאה ה – 19 ובראשית המאה ה – , 20 עד כדי כך שייזום חברה היה מוכר כמקצוע בפני עצמו . לקראת אמצע המאה ה – 20 ואילך הלך וירד מוסד זה מגדולתו . עם זאת , גם כיום מבוצעות פעולות לקראת הקמתה של חברה במקרים רבים על ידי אנשי עסקים שמיומנים לכך . בעשור האחרון של המאה ה – 20 ובראשית המאה ה – , 21 עם ההתפתחות המטאורית של טכנולוגיות ההיי – טק והאינטרנט , היינו עדים לעדנה במעמדם של יזמים . ענף הטכנולוגיה הומה יוזמות ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה