2.73 הון חברה

הפרט הרביעי שחובה לכלול בתקנון הוא הון , ועליו ייסוב חלק . 3  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה