2.71 שינוי מטרות

שינוי מטרותיה של החברה הוא שינוי תקנון , וכפוף לכללי שינוי תקנון . כמו שינוי שם , כך גם שינוי מטרות מותנה ברישומו . משמעותן של המטרות היא מכרעת לפעילותה של חברה . חריגה ממטרות החברה עלולה לגרור ביטולה של פעולה אם לא ננקטו צעדים ראויים , מאחר שהחברה עלולה להתנער מהחבות ששואפים לייחס לה . מערך כזה של זכויות וחבויות נוצר בחוק במכוון כדי לאפשר לחברה להתאים את פעולותיה לשאיפותיהם ולציפיותיהם של רוב בעלי מניותיה בכל רגע נתון , ולאפשר לה גמישות מרַבית בפעולתה . לכן , אם תקנון החברה קובע כי החברה כשירה לעסוק בכל עיסוק חוקי , ולאחר מכן השתלטו עליה בעלי מניות שחפצו לשנות את אופיה ולייחד את עיסוקיה לתחום אחד בלבד , הם יוכלו לעשות זאת רק בתנאי שיקפידו על ההליכים הפורמליים בחוק לשינוי תקנון . המחוקק מספק מספר דרכי מיגון לרוב הקיים של בעלי מניות מפני ניצולם לרעה על ידי משתלטים חדשים . אחת מן הדרכים היא שיריון מטרות החברה מפני שינויים מזדמנים באמצעות הוראה בתקנון הקובעת , כי שינוי מטרות יתבצע ברוב מיוחד , גדול מהרוב הרגיל .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה