2.66 שינוי שם חברה

שמה של חברה כלול בתקנון , ושינויו כמוהו כשינוי הוראה בתקנון . סעיף 31 לחוק קובע , כי ההליך לשינוי שמה כולל שלושה שלבים : השלב הראשון הוא בחירת שם ראוי על פי הכללים דלעיל . השלב השני הוא אישור השינוי באסיפה הכללית של החברה ברוב שקובע התקנון לשינוי . השלב השלישי הוא אישורו של הרשם . רק לאחר שהרשם אישר את השם החדש , הוא ירשום את השם החדש ויתן לחברה תעודת שינוי שם . שלב שלישי זה הוא ייחודי לפעולות של שינוי שם חברה ומטרותיה , ומצוין ככזה בסעיף 40 לחוק . חברה לא תוכל לפעול תחת שם חדש אלא אם כן נרשם השם כראוי במרשם החברות קודם השימוש בו . לפיכך , פעולת שינוי שם מותנית בהסכמתו של רשם החברות . הטעם לאופי הפורמלי שמקנים להליך שינוי השם הוא בחשיבותו לחברה שנושאת את השם ולציבור שבא במגע עמה . שמה של חברה שקול כנגד זהותה . לבן – אדם יש פנים , ולכן שמו הוא רק חלק מהגדרת זהותו . חברה היא חסרת אנושיות , ולכן כל יסוד מזהה בדמותה הוא בעל משמעות קריטית . שמה של חברה הוא מאפיין שאליו מגיב הציבור , ושינוי בשמה עלול להטעותו . מכאן החשיבות המוקנית למעשה השינוי . שינוי השם ייכנס לתוקף רק עם רישומו אצל רשם החב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה