2.64 שם העלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו

חוק החברות כולל בסעיף 28 איסור רישום חברה בשם העלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו . איסור כזה נכלל עוד בפקודת החברות בעקבות עניין כוכבי שמש ואח ' נ' 233 רשם החברות . בעניין זה סירב הרשם לרשום חברה בשם סרטי הכותל בע " מ , בנימוק שרישום החברה בשם זה כמוהו כזלזול בערכים הדתיים של עם ישראל , והדבר יפגע ברגשות הציבור או חלק ממנו . אולם , בית המשפט הגבוה לצדק קבע כי אין לעשות שימוש בסעיף שיקול הדעת של הרשם לרשום חברה לשם פסילת רישומה של חברה בגין שם לא תקין . לעניין מהות השם נחלקו השופטים בדעותיהם . השופט עציוני סבר , כי אין בשם " סרטי הכותל " אסוציאציה חד – משמעית דתית , וכי בשימוש בשם של אתר היסטורי על ידי חברה מסחרית שמקום מושבה ופעולתה קרוב לאתר זה אין בנסיבות העניין פגיעה ברגשות הציבור . השופט כהן סבר , כי יש בשם המוצע משום פגיעה ברגשות הציבור , שכן זהו שימוש לצורך מסחרי במלה שאדם רגיל יבינה כמתייחסת לכותל המערבי , אף על פי שאין כל קשר בין מטרות החברה לבין האתר . בעקבות החלטה זו היתוספה ההוראה האוסרת על פגיעה בתקנת הציבור וברגשותיו , אך מאז לא נדון אף לא עניין אחד בבית משפט שיבהיר את מ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה