2.61 שם חברה

יזמי החברה קובעים את שמה , אשר נכלל בתקנון החברה ויופיע בכל המסמכים הרשמיים שיוצאו על ידה וכן במשרדה הרשום . היזמים יכולים לבחור כל שם שימצאו לנכון , ואין חובה להצמיד לשם את מלה " חברה " . שמה של חברה משמש לה אמצעי זיהוי . אולם , שמה של חברה גם מהווה חלק מן המוניטין שלה ועשוי לשמש נכס בעל ערך . . 227 י ' בהט חברות – החוק החדש והדין ) מהדורה שביעית , כרך א ' , עדכון , 6 תשס " ה ( , . 462 . 228 ע " א 525 / 88 , 524 / 88 פרי העמק אגודה חקלאית שיתופית בע " מ נ ' שדה יעקב , פ " ד מה ) 4 ( . 529 חוק החברות קובע שורה של כללים שמסדירים את הענקת השם לחברה , קריטריונים לפסילת אישורו על ידי הרשם , ושינויו . אלה הם : א . חברה רשאית להירשם בכל שם בכפוף למגבלות שמטיל עליה החוק . ב . שמה של חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת חייב לכלול בסופו את הציון " בערבון מוגבל " או " בע " מ " . ג . הענקת שם לחברה כפופה למגבלות הבאות : איסור רישום חברה בשם מטעה , ואיסור רישום חברה בשם הנוגד את תקנת הציבור , או פוגע ברגשותיו .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה