2.59 כללים לשינוי תקנון

סעיף 17 ) ב ( לחוק קובע , כי שינוי התקנון ייעשה בדרכים הקבועות בחוק . החוק מספק מספר דרכים לשינוי תקנון , המותאמות למצבים שונים במהלך פעילותה של חברה . תשעה כללים עולים מסעיפים אלו . . 1 כלל ההכרעה הדיספוזיטיבי לשינוי תקנון הוא רוב רגיל . רוב רגיל הוא רוב שנתקבל בהצבעה של המשתתפים והזכאים להצביע באסיפה כללית שזומנה כדין . כלל זה נמצא בסעיף 20 ) א ( לחוק החברות , הקובע כי חברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה . . 2 כלל ההכרעה האולטימטיבי הוא בר – התנאה , ובעלי המניות רשאים לקבוע בתקנון רוב אחר מרוב רגיל לשם שינוי תקנון . המחוקק מאפשר לחברה לקבוע כלל הכרעה " מכביד " יותר , כדי לשריין את התקנון מפני שינויים מקריים בבעלות על המניות ומפני רוב אקראי . סעיף 20 ) א ( לחוק קובע , כי ניתן לקבוע בתקנון רוב אחר לשינוי תקנון . למשל , ניתן לקבוע רוב של % 60 מבעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה כללית . . 3 ניתן לקבל החלטה באסיפה הכללית , כי החברה תהיה מוסמכת להגביל בתקנון או בחוזה אחר בחוזה את סמכותה לשנות את התקנון . דינה של החלטה כזאת באסיפה הכללית כדין שינ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה