2.58 שינוי תקנון

התקנון הוא מסמך המשקף את רצונם של המתאגדים בזמן נתון . שינויי בעלות בחברה ותמורות בהעדפותיהן של קבוצות בעלי עניין עשויים לגרור את הצורך לשנות את התקנון . חוק החברות קובע בסעיף 20 ) א ( , כי חברה רשאית לשנות את תקנונה ברוב רגיל , וניתן להתנות רק על אופן השינוי – רוב אחר מהרגיל – אך לא על זכות השינוי עצמה , שמקבלת עיגון משוריין בחוק . הזכות לשינוי התקנון לא תמיד הייתה מובנת מאליה . התקנון , כחוזה , הוא מסמך שנקשר בין צדדים שמפתחים ציפיות על פי נוסחו התקף ביום ההתקשרות . כל שינוי במערך ההתחייבויות עלול להשפיע על היערכותם של הצדדים ועל שיקוליהם לגבי המשך ההשקעה בחברה . עם זאת , הפסיקה האנגלית והאמריקאית הגיעו למסקנה , כי אין זה 209 ראוי להעניק לבעלי מניות " זכויות מוקנות " בתקנון החברה כפי תוקפו בזמן נתון . . 209 הפסיקה האנגלית קבעה כך עוד בשנת 1900 בפסק הדין Allen v . Gold Reefs of West Africa ) ]; 1900 [ 1 Ch . 656 ) C . A בארצות הברית בוטלה תיאוריית הזכויות המוקנות ברוב המדינות . ראו : . Revised Model Business Corporation Act $ 10 - 01 הוחלט , כי הזכות לשנות את התקנון על פי צורכיהם של ב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה