2.56 ג. אופן פרשנות הוראות התקנון

אופיין החוזי של הוראות התקנון שואב , לכאורה , את כל דיני פרשנות החוזים אל הוראות התקנון . אולם , כאמור , קליטת הפרשנות החוזית נעשית בהסתייגות . הסביבה העסקית השונה שבה פועל התקנון משפיעה על דרך פרשנותו . כך קרה בעניין יוסי 198 הולנדר נ ' המימד החדש תוכנה בע " מ . חברת המימד החדש בע " מ היא חברה ציבורית שהוקמה בישראל , ובה שלטו שתי קבוצות . לימים נרשמו ניירות הערך שלה למסחר בבורסה בארה " ב . במהלך ניהולה של החברה נתגלו מתחים בין שתי הקבוצות היריבות , ובעקבותיהם פוטרו והתפטרו חלק מהדירקטורים . בעקבות הנפקת החברה בארה "ב נעשו שינויים בתקנון החברה , ושונתה גם דרך בחירתם של הדירקטורים . השינוי הזה . 197 ע " א , 468 / 89 פד מה ) . 177 ) 5 . 198 ע " א , 54 / 96 ע " א , 959 / 96 פ " ד נב ) . 673 ) 5 פגע באיזון הקודם בתקנון בין שתי הקבוצות היריבות . יוסי הולנדר , נציג הּ של אחת הקבוצות , פנה לבית המשפט , וביקש ממנו לכפות על החברה לבחור את הדירקטורים שלה על פי ההבנה ששררה בין הקבוצות היריבות , ואשר באה לידי ביטוי בתקנון המקורי קודם שינויו . בטענתו זו הסתמך הולנדר על כללי הפרשנות החוזית , כפי שבאו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה