2.49 תהליך הרמת המסך

לאחר שעמדנו על מהות הרמת המסך ועל הקריטריונים להפעלתו , נבחן את תהליך 185 הרמת המסך . בדרך כלל הרמת המסך היא תהליך תלת – שלבי . בשלב הראשון מבססים את העובדות , ומעלים את ההנחה כי ההתנהגות הנדונה נגועה בפגם . את הליקוי בה יש לאתר על פי חלופותיה של הרמת המסך שנדונו לעיל . בשלב השני מפעילים את מנגנון הרמת המסך על סוגיו השונים : הרמת מסך אמיתית או הרמת מסך מדומה . בשלב השלישי כבר נוצרת יריבות בין התובע לבין היישויות אשר נחשפו בעקבות תהליך זה . בשלב זה של יריבות אמור בית המשפט לבדוק אפשרויות שונות של הטלת סנקציות , שאותן צריך להתאים לסוג הרמת המסך , בתנאי שצודק ונכון לעשות כן בנסיבות העניין . בהרמת מסך אמיתית במסגרת ייחוס חוב של חברה לבעל מניה בה ניתן להרחיב את היקף חבותו של בעל המניות , ולהשית עליו את קיום כל התחייבויותיה של החברה . אולם , המחוקק מכתיב לבית המשפט תנאי – קדם להטלת הסנקציה . ראשית , עליו לבחון את נסיבות העניין ולבדוק האם צודק ונכון יהיה להרים מסך . שנית , במסגרת הפעלת שיקול הדעת הזה , על . 185 א ' פלמן , ה ' בר – מור דיני חברות בישראל להלכה ולמעשה ) כרך א ' , . 123 ) 1994 פי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה