2.44 מהותו של מימון דק כמימון בלתי–סביר של החברה

חברה שמתאגדת ללא הון כלשהו כמוה כקליפה ריקה מתוכן . כפי שאמר בית המשפט 146 האמריקאי בעניין , Kinney Shoe Corp . v . Polan כאשר לא הושקע בחברה דבר , החברה 939 F . 2 d . 209 4 Cir . ) 1991 ( . 146 לא תוכל לספק הגנה כלשהי לבעליה ; אם הוא לא הכניס כלום , הוא גם לא יוציא כלום . האחריות המוגבלת תוכל לבוא לידי ביטוי בתנאי שהשימוש בה ייעשה בתום לב . דוגמה להרמת מסך מטעמים של מימון דק מן הסוג הראשון היא עניין . Minton v 147 , Cavaney שבו התבקש בית המשפט האמריקאי להרים את המסך . כאן היה מדובר בחברה שחכרה בריכה , וזכות החכירה הייתה הנכס היחידי שלה . קטינה טבעה בבריכה , והוריה תבעו פיצויי נזיקין מהחברה וזכו . הם התקשו לממש את פסק הדין שניתן לטובתם נגד החברה מאחר שלא היו לה די נכסים שניתן יהיה להיפרע מהם . בית המשפט נעתר לבקשת ההורים , הרים את מסך ההתאגדות , וחייב את בעלי המניות של החברה חוכרת הבריכה בתשלום הפיצוי . נקבע , כי אף על פי שהון החברה אינו חייב לכסות את כל ההתחייבויות , הוא צריך לעמוד ביחס סביר לאופי העסק ולסיכוניו . עניין אחר שבו שימש המימון הדק כעילה להרמת מסך הוא Weisser v . Mursam Sh...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה