2.43 מימון דק – תשתית פיננסית המאיימת על השאת רווחים?

מבנה הון בלתי – הולם של חברה והשימוש שעושים בו בעלי מניות משמשים עילה בחוק החברות להטלת סנקציה של הרמת מסך . השימוש בזכות היתר של האחריות המוגבלת מניח כתנאי בסיסי , כי התנהגותם של בעלי המניות הזוכים ליהנות מהגנת האחריות המוגבלת היא זהירה ותקינה . מאחר שהכלל המשפטי המתווה את המסגרת להחלת האחריות המוגבלת הוא פורמלי מאוד , ניתן גם לעשות בו שימוש החורג ממטרתו הראשונית של המחוקק . למשל , המחוקק אינו קובע הון מינימום שישמש תנאי –קדם לאיגוד חברה מסחרית רגילה . לפיכך , חברה יכולה עקרונית להתאגד כאשר הונה הוא מינימלי ביותר , ואפילו כזה שלא יעלה על שקל אחד . בין חולשותיה של חברה מסחרית שהונה דל עשויה להימנות העובדה , שכל מלווה פוטנציאלי יתבע מבעלי מניותיה ערבות אישית . כל עוד מצב זה משפיע רק על בעלי המניות , אין לבית המשפט עילה להתערבות . אולם , לשיטת מימון כזו עלולות להיות השלכות שליליות על נושי החברה . בתי המשפט האמריקאיים הגיעו לכלל מסקנה , כי כאשר האחריות המוגבלת מחצינה עלויות ומעבירה לנושים חיצוניים את סיכוני ההתאגדות שבהם היו אמורים לשאת המשקיעים , הם יעבירו חזרה את עול הסיכון אל כתפי המשק...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה