2.36 סוגים שונים של הרמת מסך

דוקטרינת הרמת המסך היא מכשיר בעל חשיבות מכרעת לשמירה על תקינות פעילותו של שוק המבוסס על יחסי גומלין בין בני – אדם לבין בני – חוק , הלא הם התאגידים בעלי האישיות שנוצרה מכוח הדין . הרמת המסך היא תרופה ; אין היא מנגנון שניתן להפעלה עצמית . הרמת המסך נעשית באמצעות הוראתו של בית המשפט , ובידיו מופקד פיתוחה . מערכת היחסים בין כוחות השוק לבין כוחות השופט בכל האמור בהרמת המסך היא נושא לשיח מתמשך ורב – פנים . שיקולי עוצמה , שליטה , והון פיננסי מושכים לכיוון מיזעור ההתערבות של בית המשפט בפעילותן של חברות . אך לעומתם קיימים שיקולים של הגנה על שוק מסודר , על משקיעים קטנים , על קבוצות מיעוט בחברה , וכן הגנה על משטר דמוקרטי המתגונן מפני כוחניותן של קבוצות עתירות כוח וכסף . שיקולי ההגנה האלו עודדו את שיכלול המנגנון של הרמת המסך , למגינת לבם של תומכי מיזעור השימוש בו . וכך , מעמדו הקריטי של בית המשפט בהרמת המסך הכתיב את הצורך בהענקת מרחב לשיקול דעתו . אופיה המיוחד של הדוקטרינה , הגמישות הנדרשת ממנה , וההיקף הבלתי – ניתן לצפייה של תחולתה היו הנימוקים שבגינם סבר המחוקק , כי אין זה רצוי לקבוע הוראה חקוקה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה