2.35 תועלתה של הרמת המסך

הרמת המסך היא מכשיר משפטי ששוכלל לשם מניעת שימוש לרעה באישיות הנפרדת . תורת הרמת המסך מגינה הן על החברה כגוף עצמאי , והן על המשקיעים בחברה , בין אם הם בעלי המניות ובין אם הם במעמד של נושים . למעשה , הרמת המסך היא דוקטרינה שנועדה להגן על השוק מפני ערעור מעמדה של חברה כגוף הכשר לפעולה עצמאית . שימוש לרעה בחברה וניצול חולשתה כגוף שאינו מסוגל לגבש רצון או לפעול יגרמו נזק אדיר לכל רשת ההתקשרויות במשק . שמירה על תקינות תיפעולה של החברה היא אינטרס משותף של כולם . תוצאתה הישירה של הרמת המסך היא הרחבת מעגל היריבויות לעבר אותם בעלי מניות שבית המשפט החליט לייחס להם ישירות את חובותיה והתחייבויותיה של החברה . הרמת המסך מגינה על החברה מפני מצבים שבהם משתמשים בעלי מניות במבנה המשפטי של החברה כדי לבצע פעולות לא חוקיות באמצעותה . במהלך הרגיל של הדברים מוטלת על החברה האחריות בגין פעולות שבוצעו בשמה . אך באמצעות הרמת מסך יאותרו האחראים לשימוש החריג שנעשה באישיותה של החברה , ויועמס עליהם עול החובות שהחברה נגררה אליהם באשמתם . הרמת המסך גם מספקת הגנה למשקיעים , לבעלי מניות ולנושים , מפני ניצול לרעה של המבנ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה