א. הבחנה בין חברה פרטית לבין חברה ציבורית

חברה ציבורית מוגדרת בחוק כחברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך , תשכ " ח – , 1968 ומוחזקות בידי הציבור . ההבחנה שיוצר כאן המחוקק נשענת על מקור חיצוני – חוק ניירות ערך . מיונה של חברה כציבורית אינו שואב את הגדרתו מחוק החברות , אלא נסמך על מאפיינים שתלויים בתנאי – קדם אשר חברה מילאה . חברה אינה יכולה כך סתם ליהפך לציבורית . מוצא כל החברות ומעמד הלידה של כל החברות על פי החוק החדש הוא של חברה פרטית . רק לאחר שעוברת החברה שלב התבגרות מסוים , מגיעה למצב ולהכרה שהיא מסוגלת ומעוניינת לגייס הון מן הציבור , ופונה לציבור , יש לבדוק את מעמדה כחברה ציבורית . יש לבצע בדיקה כזו , מאחר שלא כל חברה שניירות הערך שלה נסחרים מוגדרת כחברה ציבורית . חוק החברות החדש קובע מיון מצומצם מאוד לחברה ציבורית . על פי החוק , חברה ציבורית היא חברה שמניותיה , ולא כל סוג של ניירות הערך שלה , רשומים למסחר או שהוצעו לציבור על פי תשקיף ומוחזקים בידי הציבור . במילים אחרות , רק חברה שעברה את מבדקי רשות ניירות הערך , ומניותיה רשומות למסחר ו / או מוחזקות בידי הציבור , תוגדר כח...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה