2.32 יתרונות ההתאגדות והקשר בינן לבין סוג החברה

חוק החברות ממיין את החברות בשלושה סוגי מיונים : הראשון מבחין בין חברה פרטית לבין חברה ציבורית ; השני מבחין בין חברה מוגבלת לבין חברה לא – מוגבלת ; השלישי מבחין בין חברה שמחלקת רווחים לבין חברה שאינה מחלקת רווחים . אבהיר כל אחד מסוגי המיונים .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה