2.30 ג. הכושר לתבוע ולהיתבע

תוצאה נוספת של ההפרדה בין אישיותה של החברה לבין אישיותם של מתאגדיה היא היכולת לתבוע בשמה כאדם עצמאי , וכן החובה להיחשף לתביעות כנגדה . כמו זכות לבעלות על קניין , כך גם זכות זו אינה אלא תכונה יסודית ובסיסית של יישות בעלת כשרות כללית , בין אם מדובר בבן – אדם ובין אם בגוף שאינו בן – אנוש אך מוגדר כאדם לצורך המשפט . 100 על מנת להדגים את משמעויותיה של עצמאות משפטית זו יובא עניין סולקין נ ' גינדי . כאן פעל עקרון הפרדת האישויות לטובת חברה . בית המשפט ביטל רישום הערת אזהרה על נכסי החברה בגין חוב של בעל המניות . והמעשה כך היה : המשיבים , קבוצת גינדי , כרתו חוזה עם סולקין ועוד שניים אחרים . בחוזה התחייבו סולקין ורעיו למכור חלקת אדמה . המשיבים טענו , כי למרות ששילמו את מלוא המחיר , לא הועברה לידיהם הקרקע . לפיכך , החליטו להגיש תביעה נגד סולקין וחבורתו , ולשם כך גם ביקשו לצוות על רישום הערת אזהרה על מקרקעין שהיו בבעלותה של חברה שבה החזיק סולקין מחצית מהמניות . החלטתו של בית המשפט המחוזי , שנעתר לבקשת רישום ההערה , נהפכה בבית המשפט העליון . שם נקבע , כי הערת האזהרה שנרשמה על נכסי החברות פגעה בנכסי ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה