2.29 ב. קניין

אחת מתכונות היסוד של היישות המשפטית היא היותה מרכז לזכויות ולחבויות . כך גם ניתן להפריד ביתר קלות בין רכושה של החברה לבין זה של בעלי מניותיה . לחברה יש היכולת להיות בעלים של רכוש , כולל מקרקעין , קניין רוחני ונכסים אחרים . היישות המשפטית מאפשרת לחברה לפעול , לזכות ולחוב , ולהתקיים מעבר לתוחלת חייו של פרט או קבוצה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה