2.28 א. תוחלת קיום עצמאי

תוחלת חייה של החברה היא בלתי – מוגבלת . כל עוד יש לה די הון להתקיים ובעלי מניותיה חפצים בקיומה , היא תוכל לעשות זאת . מאחר שאינה אדם פיסי , קיומה אינו תלוי בגורמים אנושיים ומקנה לה יתרון קריטי . החברה אינה חשופה לחוליים , ואינה מוגבלת על ידי מעגל חיים אנושי . מראש אין היא נדונה ללכת בדרך כל בשר . מותו של בעל מניות זה או אחר , או נטישה מרצון , לא ישפיעו על קיומה העצמאי . ערעור מצבו הנפשי של בעל המניות לא יהיה הרה גורל לחברה , וכך גם פגיעה ביכולת תיפקודו של אחד ממנהליה . החברה נותרת חסינה ובלתי – פגיעה . ייתכנו מקרים שיהיה על בעלי המניות שנותרו לדאוג למינויו של מנהל אחר . אולם החברה תמשיך להתקיים לבטח . התועלת הרבה שבתוחלת הקיום העצמאי של החברה משתקפת בעסקאות שמבצעת החברה עם גופים שונים . קיומה הבלתי – מוגבל מבטיח למתקשר את המשך ביצועה של העסקה בלי להיחשף לספקות באשר לתקפותם של הסכמים שנחתמו קודם לכן עם חברה שהבעלות בה השתנתה . כאשר אדם פרטי חותם על הסכם , ביצועו מחייב אותו ורק אותו , ולכן הצד המתקשר מביא בחשבון את יכולתו ואת כושרו לעמוד בהתקשרות . פגיעותו של אדם פיסי מגדילה את הסיכון של...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה