2.26 עבירות

אחת התכונות החשובות של חברה מאוגדת היא החופש המוענק למשקיעים להעביר את אחזקותיהם ולעשות בהן כל שברצונם . המניה ניתנת למכירה כמו כל חפץ וקניין מוחשי אחר שמצוי בבעלותם של פרטים . כך גם איגרת החוב וכל נייר ערך שמנפיקה החברה . המשקיע הרוכש את נייר הערך יכול גם למכור אותו ולקבל עבורו את ערכו . נזילותם של ניירות הערך , ובמיוחד המניות , מדמה אותם לכסף מזומן . ניתן אמנם להגביל מרצון את עבירות המניות באמצעות הכפפת סיחורן ) העברתן ( להסכמתם של מנהליה של החברה . בעלי מניות בחברה קטנה מקבלים על עצמם מרצון מגבלות על עבירות המניות כדי לשמר את אופיה האינטימי של החברה . לדוגמה , תקנון של חברה קטנה יכול לכלול הוראה הקובעת , כי כל מכירת מניות בחברה לאדם שלישי , זר , כפופה להסכמתם של מנהלי החברה . אולם , זכות כזו אינה מבטלת את תכונת העבירות הבסיסית של המניות . גמישות העבירות היא גם פונקציה של הסמכות המוגבלת של בעל המניות להתערב בניהול החברה . בעל מניות בחברה ציבורית אומר לעצמו : כל עוד אני יכול לשלוט בסיכון ולהיפטר מאחזקותי בכל עת שאחפוץ , אני מוכן להסתפק רק בפיסה קטנה של סמכות פיקוח על ניהול הפירמה . לע...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה