2.25 אחריות מוגבלת

משקיעים הרוכשים מניות בחברה רשומה ומוגבלת אינם אחראים לחובותיה של החברה . זכותה של החברה אינה זכותם של יחידי הקבוצה שהקימה את החברה ורכשו בה יחידות של בעלות שמוגדרות כמניות . כך גם חובות שהחברה חבה הם חובותיה – שלה , ולא חובותיהם של חברי הקבוצה אשר מרכיבים את החברה . לכן , אם החברה נכנסת למצב של חידלות פרעון ונתבעת להחזיר את חובותיה , כל אחד מבעלי המניות בנפרד אינו אחראי לחובות החברה , שכן החברה היא יישות עצמאית . כשם שבן – אדם אינו חב סתם כך בגין חובותיו של שכנו או אפילו קרוב משפחתו הבגיר והשפוי , כך גם אינו חב בגין חובותיה של חברה , אפילו היא בבעלותו המלאה . אחריותם של בעלי המניות מוגדרת כאחריות מוגבלת . הגדרה זו היא בעלת משמעות כפולה . ראשית , במערכת היחסים בין בעל המניות לבין נושי החברה אין לבעל המניות חבות כלשהי . רכישת המניות והבעלות עליהן אינה מכפיפה את בעל המניות לתביעותיהם של נושי החברה מכוח החוב שנוצר בינם לבין החברה . ראובני הוא בעלים של 100 מניות בחברה ששוויין הכולל הוא 10 , 000 ש " ח , אך שמעוני , נושה של החברה , לא יוכל להיפרע מראובני בגין חוב שהחברה חייבת לו כתוצאה מחוזה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה