2.24 תוצאות ההתאגדות

רוברט קלרק , חוקר בדיני חברות ודיקאן לשעבר של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת 92 הרווארד , איפיין ארבע יסודות בעלי חשיבות מכרעת לקיומה ולחיותה של חברה מסחרית : Robert C . Clark Corporate Law , ) Boston , 1986 ( 2 . 92 א . אחריות מוגבלת של בעלי המניות ; ב . עבירות חופשית של אינטרס המשקיעים ; ג . קיום עצמאי ונפרד של החברה כיחידה משפטית ; ד . ניהול ריכוזי . הוא מתאר שלושה תהליכים היסטוריים שהחלו בסוף המאה ה – , 19 והיו בעלי חשיבות מכרעת לגיבושם של יסודות אלו : הראשון – התפתחות טכנולוגית הולידה כלכלה של גודל , והביאה לעולם את הצורך בקיומן של פירמות בעלות היקף גדול יותר של הון , משקיעים , ומועסקים . השני – כלכלת הגודל הכתיבה גם הרחבת היקף המשקיעים . הקבוצה הקטנה של בעלי אמצעים , שבחרו את יעדי ההשקעה בקפידה , התחלפה בהמוני משקיעים בעלי העדפות סיכון מגוונות . השערים נפתחו לגיוס הון קבוע ונטול תלות יחסית , על פי העדפותיהם של בעלי מאה מסוימים . השלישי – התמסדה תופעת הבעלות הפרטית על מקורות ההשקעה והפכה לנורמה חברתית . בעבר לא הוכר הקניין כזכות אדם ואזרח . נכסים היו שייכים לכתר , למדינה , לכנסייה , ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה