2.23 אילו מטרות כלכליות וחברתיות משרתת החברה הרשומה?

91 מונקס ומינו משיבים על כך כדלקמן : ראשית , הגשמת שאיפות אנושיות : חברות עסקיות מספקות פורקן ליצרים אנושיים , כגון הצלחה , ביטחון ומטרה להשגה . מבנה התאגידים מאפשר הגדלת ערך התפוקות , כך שהשלם גדול יותר מסכום חלקיו . באמצעות חברות מסחריות ניתן לשווק ולתגמל כישרון וניסיון על פי תרומתם לערך החברה . חברות הן אמצעי להגשמת שאיפות , להצלחת יוזמות , ולהעשרת גאונים , ומעל הכל , ליצירת מבנה המקבץ כישרון והון זמין לדור חדש של פרטים שמטרתם לצבור עושר לעצמם ולצאצאיהם . שנית , מבנה חברתי שימושי : תאגידים מציעים מבנה סוציאלי נצחי וגמיש . מאז ומתמיד עסקו בני – אדם ביצירת מבנים סוציאליים כדי לקדם שיתוף פעולה והתמחות . אולם , במשך מאות רבות לא שימשו מבנים אלו למטרות עסקיות . למשל , עד לסיומה של מלחמת העולם הראשונה היה הסדר האזרחי במדינות המערב מבוסס על שליטים ששררתם עברה אליהם בירושה . מאותה תקופה ואילך עבר הכוח , במובן של הכושר ליצור עושר באמצעות סחורות ושירותים תמורת תשלום , לסוג חדש של יישויות – החברות . שלישית , יעילות : חברות מאפשרות לבני – אדם להוציא לפועל עסקאות . התאגיד מסייע לתרגם רעיון ולהופ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה