פרק ב: האישיות המשפטית, האחריות המוגבלת ותוצאות ההתאגדות