2.21 תבנית ב: חברה המקדמת מטרות ציבוריות באמצעות השאת רווחים

על רקע סעיף 11 ) ב ( לחוק נוצרה דיכוטומיה בין שני סוגי החברות : סוג אחד נועד רק לחלוקת רווחים , והשני נועד שלא לשם חלוקת רווחים . האם תיתכן דרך שלישית של הקמת חברה המקדמת מטרות ציבוריות באמצעות השאת רווחים ? האם חוק החברות מאפשר לבחור בה ? נניח , כי חברה מוקמת על מנת לקדם את השכלתם של ילדי עיירות הפיתוח . מטרה זו כשלעצמה אינה עסקית . אולם אין בהצהרה כזו כדי להתוות את הדרך להשיג את המטרה . הדגש יושם על הקשר שבין המטרה לבין הדרך להשגתה . אם החברה המוקמת אמורה לקדם את השכלתם של ילדי עיירות הפיתוח באמצעות השאת רווחים שנצברו ממירוצי מכוניות , למשל , הרי אין קשר בין המטרה לבין השגתה . לפיכך , אין גם מניעה להקים חברה עסקית שבין מטרותיה קידום השכלתם של ילדי עיירות הפיתוח . כך ניתן יהיה לגייס את רווחי החברה לטובת ילדי עיירות הפיתוח , ובכל זאת להיכלל במסגרת התבנית הראשונה שהתוותה בחוק . לעומת זאת , אם החברה המוקמת שמה לה למטרה רק את קידום השכלתם של ילדי עיירות הפיתוח , חשובה הדרך שבה היא מתכוונת להשיג מטרה זו . נניח שהיא עומדת לבצע זאת רק באמצעות גיוס תרומות מאזרחיה היהודיים של צרפת . היא תיאלץ ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה