2.20 תכלית החברה בתבנית א: יעד רשות ב – זכותה של החברה להעניק תרומות

א . על תרומות של חברה מהי זכותה של החברה לתרום ? אם נישאר נאמנים לתבנית של התוויית יעד פעולה לחברה על פי תכתיבי יעילות , הרי שיקולים בעלי גוון " סוציאלי " " פילנתרופי " או " תרבותי " אינם מקדמים לכאורה את המטרה העסקית , ולכן מקומם לא יכירם בחדר הדירקטוריון . ההגנה על הקניין הפרטי אמורה הייתה להדוף כל ניסיון להתחשב או לשקול שיקול אחר מאשר את טובתם של בעלי החברה – בעלי המניות . אולם , מספר גורמים חברו כדי לסתור מצב זה : ראשית , הימצאותה של פירמה בחברה אנושית וההשלכות רחבות ההיקף של פעילויותיה יצרו את הצורך לדון במעורבותה של הפירמה . שנית , התיאוריה החוזית של הפירמה העבירה את מרכז הכובד מהחברה , כיצור משפטי המשמש מרכז נפרד של זכויות וחבויות , לעבר קהילות שונות של בעלי עניין . תשומת הלב הופנתה למערכות היחסים שנוצרו בין בעלי המניות לבין המנהלים ובין העובדים לבין המנהלים , או בין הנושים לבין בעלי המניות . אינטרסים אלו זכו למעמד לגיטימי ופותחו תיאוריות סביב חשיבותם . ההתחשבות באינטרסים של צדדים שלישיים מציבה את החוק בעמדה מיוחדת . העברת הדגש מהקניין הפרטי של הבעלים לעבר ההכרה בזכויותיהם הרכוש...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה