4. קהילות אחרות שניתן להביא בחשבון את ענייניהן

מושאי השיקולים הלגיטימיים של החברה שהחוק מנה הם נושים , עובדים , והציבור . אולם , מאחר שהחוק קובע במפורש כי אין מדובר ברשימה סגורה , ניתן בהחלט לחשוב על קהילות אחרות שאת עניינן חפצה הפירמה לקדם ; לדוגמה , טובתו של אשכול החברות שבו נכללת החברה הנתונה . סוגיית טובתו של אשכול החברות עלולה ליצור סבך של ניגודי עניינים בין טובת קבוצת החברות שעמה נמנות החברות לבין טובתה של חברה אחת בקבוצה . נתאר מצב שבו חברה – אם מחזיקה ברוב מניותיה של חברה–בת . החברה – הבת היא חברה ציבורית , בעוד החברה – האם היא פרטית . עוד נניח , כי החברה – האם מספקת לחברה – הבת ציוד שמשמש אותה לייצור . החברה – הבת אמורה לרכוש את הציוד הזול והאיכותי ביותר . אם במערכת היחסים בין החברה – האם לבין החברה – הבת רכישת הציוד מהחברה – האם מובטחת , יש בכך פגיעה בתוחלת הרווח של החברה – הבת , שכן בניהול ראוי , על החברה – הבת לערוך מכרז בין מספר ספקים . לכן , כאשר קיים ניגוד עניינים בין החברה לבין אשכול החברות שעמו היא נמנית , ברור כי עליה לקדם את ענייניה – שלה , להוותו של אשכול החברות . לעומת זאת , כאשר אין ניגוד עניינים בין החברה לבי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה