1. מעמד הנושים כקבוצת בעלי עניין שניתן להביא בחשבון את ענייניהם

מלווים אשר הילוו כסף לחברה מאוגדת שאחריות בעלי מניותיה מוגבלת נוטלים על עצמם סיכון , כי במקרה של כישלון עסקי של החברה תוטל עליהם תוחלת ההפסד במידה גדולה יותר מזו שיישאו בה בעלי המניות . זאת , מאחר שבעלי המניות , כקהל אוהב סיכון , התקשרו עם החברה מרצון , בידיעה מראש שהם עלולים שלא לקבל אפילו את הערך הנקוב של המניות אשר רכשו . תנאי ההתקשרות בינם לבין החברה כוללים הסכמה מפורשת בדבר דחיית קבלת תשואה על השקעתם ) דיבידנדים ( מהחברה עצמה , ודחיית החזר ההון בפירוק עד לאחר פירעון החובות לנושים . אך המלווים , לעומת זאת , כקהל שונאי סיכון , התקשרו עם חברה מתוך ציפייה להחזר השקעתם , אשר כוללת את ההלוואה ואת מחירה ) ריבית ( . ההלוואה יכולה ללבוש צורה של הלוואה מובטחת באמצעות איגרת חוב , או של חוזה להענקת אשראי שבו מותנית זכותה של החברה לתשלום דיבידנד בקיומו של סף רווח מסוים , או של חוזה אשראי או איגרת חוב ללא בטוחה כלשהי . הנושים הרצוניים אכן אמורים לנסח תנאי הלוואה שיפצו אותם על נטילת הסיכון , שכן משמעותה המעשית של הענקת האשראי לחברה . 66 אוריאל פרוקצ ' יה דיני חברות חדשים לישראל ) . 170 ) 1989 הי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה