2.18 תכלית החברה בתבנית א: יעד רשות א – התחשבות בענייניהן של קבוצות עניין שאינן בעלי מניות

הרישא של סעיף 11 ) א ( מאפשרת להביא בחשבון במסגרת השיקולים העסקיים את עניינם של נושי החברה , עובדיה , ואת עניינו של הציבור . ניתן להגדיר את המסר שעולה מתוך סעיף זה כמעניק זכות להתחשב בעניינם של מי שאינם בעלי מניות . הענקת אישיות משפטית וזהות נפרדת לחברה המאוגדת והשתלבותה של הפירמה בחיים הפעילים של הכלכלה והחברה העמידו אותה בשורה אחת עם בני – אדם , שמחויבים בכיבוד זכויות . 58 בדברי ההסבר להצעת החוק , בסעיף ד לפרק עקרונות היסוד בהצעת החוק , נאמר : "הפילוסופיה העומדת ביסוד הרפורמה המוצעת היא זו של האוטונומיה של הרצון הפרטי . הפרט חופשי להתאגד , והוא צריך להיות חופשי לקבוע את תוכן התאגדותו . על כן מרבית הוראות חוק החברות הן דיספוזיטיביות ורק מיעוטן קוגנטיות " . יסוד למיניהן וחופשיים לעשות בכספם ככל העולה על רוחם , במסגרת החוק . בתחום כיבוד זכויות היסוד אין שונה דינה של חברה מדינם של בני – אדם . לעומת זאת , יישום נורמטיבי של החירות שממנה נהנה הפרט לעשות ברכושו ככל העולה על רוחו , בגבולות החוק , הוא נוקשה כאשר יש להחילו על חברה רשומה . הון החברה הוא למעשה קופה משותפת שנצברה בזכותם של משקיעים...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה