תבנית ב: יעד חובה – התאגדות שלא למטרה של חלוקת רווח

תכלית החברה מוגדרת בחוק החברות בשני סעיפים . סעיף 11 ) א ( עוסק בחברות עסקיות . לעומת זאת , סעיף 11 ) ב ( , המוגדר באופן נגטיבי , עוסק בהתאגדויות שמטרתן אינה חלוקת רווח . זוהי תבנית ההתאגדות האלטרנטיבית השנייה , שכאמור הוספה אל תוך החוק על מנת לאפשר ליזמים שמטעמים שונים מעדיפים להימלט ממסגרתו של חוק העמותות ולהקים התאגדות מלכ " רית במסגרת הוראותיו של חוק החברות . הסעיף קובע לאמור : הוראת סעיף קטן ) א ( לא תחול על חברה שבתקנונה נקבע כי היא הוקמה להשגת מטרות ציבוריות בלבד ואשר תקנונה אוסר חלוקת רווחים לבעלי מניותיה . מכוחו של סעיף זה ניתן יהיה להשתמש בחוק חברות כדי לאגד חברות שמוכרות עוד מפקודת החברות , ובעגה היומיומית מכונות " חברות לתועלת הציבור " . חברות כאלו תיאלצנה לשרש מקרבן ומתקנונן כל סימן למטרה פרטית או לאינטרס פרטי או רמז לחלוקה כלשהי . רק כך יוכלו היזמים ליהנות משפע הוראותיו של חוק החברות , ולהימלט מחובתו של חוק העמותות . מהוראתו של סעיף זה עולה , כי במסגרת חוק החברות ניתן להקים חברה אשר מטרותיה אינן מסחריות כלל . חברה כזו רשאית להרוויח , ואף זכאית להציב לעצמה יעד של צבירת רוו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה