2.16 תכלית החברה: תוכן המושג

תכלית החברה היא מושג שיש לו יעדי חובה ומרכיבי רשות . למושג תכלית החברה קיימים שני יעדי חובה אלטרנטיביים : תבנית א : יעד חובה – פעולה על פי שיקולים עסקיים לשם השאת רווחיה של החברה . תבנית ב : יעד חובה – התאגדות שלא למטרה של חלוקת רווחים . במסגרת תבנית א ניתן למנות מספר יעדי רשות שניתן לצרף את כולם או חלקם : יעד רשות א – הבאה בחשבון של ענייני הנושים , העובדים והציבור . יעד רשות ב – הענקת תרומות .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה