2.12 מספר המתאגדים בחברה – פונקציה של רצון המתאגדים

חוק החברות מאפשר להקים חברה שבה יש בעל מניות אחד בלבד , לעומת המצב החוקי הקודם , שהיתנה את רישומה של חברה במינימום של מספר מתאגדים . השינוי הזה מבוסס על שינוי בסיסי בתפיסה של החברה . איפיונה של חברה והתכונה המובהקת שלה הם מסך ההתאגדות , שחוצץ בדרך כלל בינה לבין בעלי מניותיה . המסך הזה עמד במוקד שורת החלטות של בית המשפט האנגלי בעניין סולומון . שתי הערכאות הראשונות שדנו בנושא הוקיעו את השימוש בהתאגדות לשם התחמקות מנשיאת אחריות בעוד שבפועל החברה משמשת כזרועו הארוכה של 39 אדם אחד שמנהל את עסקו באמצעותה . בית הלורדים האנגלי , שהיה הערכאה הבאה שדנה בכך , דחה את הנימוק הזה , ואיפשר לבעל החברה ליהנות מזכותו להקים חברה 40 ולהסתתר מאחורי מסך ההתאגדות למרות טענותיהם של נושיו . עם זאת , החוק האנגלי התמיד כל העת לדרוש מינימום מסוים של מתאגדים לשם הקמתה של חברה . בעקבותיו הלכה פקודת החברות , והתנתה את רישומה של החברה במספר קבוע של מתאגדים . אך התברר כי גישה זו מלאכותית ובלתי – יעילה . מלאכותית , מאחר שהחוק לא היתנה מינימום של אחזקה לכל בעל מניות , והתברר כי על מנת למלא אחר דרישה זו של החוק נרשמו כבע...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה