2.4 זכות ההתאגדות – התגשמות ערכיו של המשטר הדמוקרטי

חופש ההתאגדות נתפס לא רק כזכות אדם יסודית המקדמת את רווחתו האישית של האדם , אלא גם כאחד מעיקרי המשטר הדמוקרטי . הזכות להתאגד לא רק משפרת את מעמדו של האדם , אלא גם מגבירה את השתלבותו במסגרת הדמוקרטית . התאספות , התארגנות , התוועדות , הבעת דעות בקבוצה , כל אלה הם אמצעים להבעת דעות ולפלורליזם אידיאולוגי . במדינה דמוקרטית מתמודדות מפלגות על השלטון בבחירות חופשיות , וחופש ההתאגדות הוא המקור שממנו נגזרות הזכות להקים מפלגות והזכות לחופש ביטוי ולהבעת דעות שונות ומגוונות . הזכות לחופש ההתאגדות כמוה כזכות חופש הדיבור בחברה דמוקרטית , וקשורה אליה בקשר הדוק . כך נאמר על ידי המלומדת להב , כי ההתאגדות היא השלב שבו מתלכדים מספר אנשים לשם ליבון וקידום רעיון 6 מסוים , והיא עדות למעבר מהגיבוש האינדיבידואלי של הרעיון אל גיבושו החברתי . התאגדויות משמשות גם אמצעי פיקוח על הריבון – כדי שלא יעשה שימוש לרעה בכוחו . דמוקרטיה מתאפיינת לא רק בחופש מהתערבות הממשל ומפגיעה בחירויותיהם של מיעוטים המתנגדים לממשל , אלא גם בהענקת לגיטימציה למוסדות ולארגונים שמפעילים בקרה מתמדת על פעילותו של הממשל . יתרה מזו , ההתאגדות ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה