2.3 זכות ההתאגדות – זכות אדם יסודית

מהותה של זכות ההתאגדות כזכות אדם יסודית נדונה במישור הבינלאומי בהצהרה 4 האוניברסלית על זכויות האדם של האו " ם משנת , 1948 אשר קבעה בסעיף 20 כדלקמן : ) 1 ( לכל אחד הזכות ליהנות ללא הפרעה מחופש האסיפה וההתאגדות . 5 ) 2 ( כל אחד זכאי שלא להשתייך להתארגנות כלשהי . זכות ההתאגדות מוגדרת כאן כביטוי לחופש לממש חירויות אנושיות , ומוארת בזרקור חוקתי המדגיש את ההיבטים הערכיים שיש להענקת זכות כזו . ההצהרה גם מקפידה על איזון ראוי , ומדגישה את זכותו של אדם שלא להשתייך לאגודה או להתארגנות כלשהי , וזאת כחלק מהבטחת השוויון והיחס ההוגן כלפי כל בני – האדם . . General Assembly resolution , 10 . 12 . 1948 , 217 A ) III ( . 4 ההכרזה האוניברסלית על זכויות אדם . . 5 זהו תרגום חופשי לסעיף 20 המופיע באנגלית כדלקמן : 1 ( Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association . ( 2 ( No - one may be compelled to belong to an association . ( זכות האסיפה וההתאגדות היא מושג רחב , אשר מקיף את זכות ההתכנסות והתוועדות , זכות ההתארגנות וזכות התאגדות . ההצהרה האוניברסלית על זכויות האדם מבטאת את ההכרה , כי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה