2.2 שני פניה של זכות ההתאגדות

יצירתה של חברה אינה פעולה אנושית טבעית . לכן , על מנת לממשה דרושה הכרה של זכות כזאת בחוק . הקניית זכות להתאגד כחברה נראית כיום קלת השגה ומובנת מאליה . חוק החברות החדש אכן מיטיב להכריז בסעיף , 2 כי כל אדם רשאי לייסד חברה . המחוקק הישראלי ביטא בהכרזה זו את התפיסה השוררת בישראל , כי זכות ההתאגדות משקפת שני רעיונות יסודיים : האחד , שההתאגדות היא זכות אדם יסודית ; השני מגדיר את זכות ההתאגדות כהתגשמות ערכיו של משטר דמוקרטי . כל אחד משני רעיונות אלו משלים אמנם את האחר , אולם הוא בעל חשיבות עצמאית משלו ויידון בנפרד .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה